Mübarek 3 Aylar

Gözümüzü, gönlümüzü, yönümüzü, yolumuzu, arzu ve isteklerimizi fani olandan baki olana çevireceğiz mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz.Üç Aylar Hakkında


Bunlardan ilki olan Recep ayı, ekme, ziraat ayıdır ki, oruç tutmak, tevbe etmek vb. güzel şeyler yapma gerekir.

İkincisi Şaban ayı, bakım ayıdır. Ektiklerimizin bakımını yaparak onları büyütmek, çer çöpten, ayrıktan, masiva’dan temizlemek gerekir.

Nihayet üçüncüsü Ramazan ayı, biçim ayıdır, mahsülün alındığı aydır.

Bu aylarda sevaplar kulların defterlerine, hanelerine bol bol dökülür. Cenab-ı Hakk’ın cuşa gelen rahmeti, ikram ve ihsanı biz kullarının üzerine şarıl şarıl, gürül gürül dökülsün. Böylece bu mübarek üç ayların rahmet yağmuru altında yıkanalım, gönüllerimizi arındıralım. Kalbimizi karartan günahın siyah noktalarını değil, imanın, rahmetin, bereketin aydınlığını büyütelim.

Diğer Haberler